Πατάπιος Ὅσιος

english ελληνικά
Εκτύπωση

Δεκεμβρίου 8

Κοντάκιον Παταπίου Οσίου

Third Tone

Τὸν ναόν σου Ἅγιε, πνευματικὸν ἰατρεῖον, οἱ λαοὶ εὐράμενοι, μετὰ σπουδῆς προσιόντες, ἴασιν τῶν νοσημάτων λαβεῖν αἰτοῦνται, λύσιν τε τῶν ἐν τῷ βίω πλημμελημάτων, σὺ γὰρ πάντων τῶν ἐν ἀνάγκαις, προστάτης ὤφθης, Πατάπιε Ὅσιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Πατάπιος Ὅσιος with an icon greeting ecard.

Online Chapel