Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 4

Ἀπολυτίκιον Ιωάννου Δαμασκηνού

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Ιωάννη σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός with an icon greeting ecard.