Ἀλύπιος Ὅσιος

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 26

Κοντάκιον Αλυπίου Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Ως αρετών υπόθεσιν, καί Ασκητών καλλώπισμα, η Εκκλησία δοξάζει σε σήμερον, καί ανυμνεί σε Αλύπιε, ταίς ευχαίς σου παράσχου, τοίς τιμώσιν εκ πόθου τάς αριστείας σου, καί τά παλαίαματα, τών δεινών εγκλημάτων εκλύτρωσιν, ως επώνυμος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀλύπιος Ὅσιος with an icon greeting ecard.

Online Chapel