Ἀβδιοὺ Προφήτης

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Αβδιού Προφήτου

Plagal of the Fourth Tone

Ως απαρχήν ευπρόσδεκτον, προσαγαγών τόν βίον σου, τώ εν Τριάδι Θεώ παναοίδιμε, θεαρχικής ελλάμψεως, απηνέγκω τό κάλλος, καί μελλόντων εκφάντωρ θεοειδέστατος, Αβδιού ανεδείχθης, κραυγάζων αλληλούϊα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀβδιοὺ Προφήτης with an icon greeting ecard.