Κωνσταντῖνος Νεομάρτυρος

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 14

Ἀπολυτίκιον Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος

Plagal of the First Tone

Κωνσταντῖνον τῆς Ὕδρας, τὸν ὑπέρτιμον ὄρπηκα, τῶν Νεομαρτύρων τὸ κλέος, τὸν ἐν Ῥόδῳ ἀθλήσαντα, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τιμήσωμεν προφρόνως ἀδελφοί, ὡς ὑπὲρ Χριστοῦ παθόντα, καὶ τὸν ἀγχόνης θάνατον δεξάμενον. Ὅθεν συμβασιλεύει τῷ Χριστῷ, καὶ ὑπὲρ ψάμμον ἰάματα, πᾶσι τοῖς προστρέχουσιν αὐτῷ, χύδην χαρίζεται.

Κοντάκιον Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος

Plagal of the Fourth Tone

Ομολογήσας τόν Χριστόν ευτόλμω στόματι, τών εκ τής Άγαρ τήν απάτην εθριάμβευσας, νεομάρτυς Κωνσταντίνε στερρώς αθλήσας. Αλλ'ως μέτοχος επάθλωεν υπέρ έννοιαν, πάσης βλάβης απολύτρωσαι καί θλίψεως, τούς βοώντάς σοι, χαίροις Μάρτυς αήττητε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κωνσταντῖνος Νεομάρτυρος with an icon greeting ecard.

Online Chapel