Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 14

Ἀπολυτίκιον Φιλίππου Αποστόλου

Third Tone

Απόστολε Άγιε Φίλιππε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Φιλίππου Αποστόλου

Plagal of the Fourth Tone

Ο μαθητής καί φίλος σου, καί μιμητής τού πάθους σου, τή οικουμένη Θεόν σε εκήρυξεν, ο θεηγόρος Φίλιππος, Ταίς αυτού ικεσίαις, εξ εχθρών παρανόμων, τήν Εκκλησίαν σου, διά τής Θεοτόκου συντήρησον Πολυέλεε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος with an icon greeting ecard.