Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 14

Κοντάκιον Φιλίππου Αποστόλου

Plagal of the Fourth Tone

Ο μαθητής καί φίλος σου, καί μιμητής τού πάθους σου, τή οικουμένη Θεόν σε εκήρυξεν, ο θεηγόρος Φίλιππος, Ταίς αυτού ικεσίαις, εξ εχθρών παρανόμων, τήν Εκκλησίαν σου, διά τής Θεοτόκου συντήρησον Πολυέλεε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος with an icon greeting ecard.

Online Chapel