Ὁ­­σίου Πατρός ἡμῶν Ἰακώβου, τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 22

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁ­­σίου Πατρός ἡμῶν Ἰακώβου, τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ with an icon greeting ecard.

Online Chapel