Καλλινίκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης

english ελληνικά
Print

Αυγούστου 8

Ἀπολυτίκιον Καλλινίκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης

First Tone

Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τῆς Ἐδέσσης ποιμένα, Ἀρχιθύτην πανεύφημον, καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἁπάσης, τὸ λαμπρὸν σεμνολόγημα, Καλλίνικον τιμήσωμεν πιστοί, τοῦ κλήρου καὶ λαοῦ τὸν ποδηγόν, ὡς πρεσβεύοντα ἀπαύστως ὑπὲρ αὐτῶν, τῶν ἐκβοώντων πάντοτε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἀναδείξαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Καλλινίκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης with an icon greeting ecard.

Online Chapel