Ἐθελβούργα ἡ ἡγουμένη τοῦ Βάρκινγ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἐθελβούργα ἡ ἡγουμένη τοῦ Βάρκινγ with an icon greeting ecard.