Ἀαρὼν καὶ Ἰούλιος οἱ Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀαρὼν καὶ Ἰούλιος οἱ Μάρτυρες with an icon greeting ecard.