Τέιλο Ἐπίσκοπος τοῦ Χλάνταφ

english ελληνικά
Εκτύπωση

Φεβρουαρίου 9

Blessed Feast Day

Share the feast of Τέιλο Ἐπίσκοπος τοῦ Χλάνταφ with an icon greeting ecard.

Online Chapel