Παυσίκακος Ἐπίσκοπος Συνάδων

english ελληνικά
Print

Μαίου 13

Blessed Feast Day

Share the feast of Παυσίκακος Ἐπίσκοπος Συνάδων with an icon greeting ecard.

Online Chapel