Ἀρσένιος, ὁ ἐν Ῥάξῳ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀρσένιος, ὁ ἐν Ῥάξῳ with an icon greeting ecard.