Στέφανος ὁ Σαβαῒτης

english ελληνικά
Εκτύπωση

Οκτωβρίου 28

Κοντάκιον Στέφανος ὁ Σαβαῒτης

Fourth Tone

Καταφυτεύσας αρετών τόν παράδεισον, καί καταρδεύσας ταίς ροαίς τών δακρύων, ως τής ζωής Πανένδοξε τού ξύλου τυχών, σώσον ικεσίαις σου, εκ φθοράς τήν σήν ποίμνην, ρύσαι περιστάσεως τούς θερμώς σε τιμώντας, σέ γάρ προστάτην μέγιστον Σοφέ, πάντες εν πίστει καί πόθω κεκτήμεθα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Στέφανος ὁ Σαβαῒτης with an icon greeting ecard.

Online Chapel