Διονύσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Διονύσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως with an icon greeting ecard.