Γρηγόριος, Μητροπολίτος Ἡρακλείας τοῦ Καλλίδου

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Γρηγόριος, Μητροπολίτος Ἡρακλείας τοῦ Καλλίδου with an icon greeting ecard.