Γεράσιμος ὁ Βυζάντιος καί Ἀκάκιος ὁ νέος ἀσκητός

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Γεράσιμος ὁ Βυζάντιος καί Ἀκάκιος ὁ νέος ἀσκητός with an icon greeting ecard.