Ὁσιομάρτυρος Ἰωνᾶς τοῦ Λερίου

english ελληνικά
Print

Φεβρουαρίου 28

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσιομάρτυρος Ἰωνᾶς τοῦ Λερίου with an icon greeting ecard.

Online Chapel