Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βρεφοτρόφου

english ελληνικά
Print

Φεβρουαρίου 3

Blessed Feast Day

Share the feast of Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βρεφοτρόφου with an icon greeting ecard.

Online Chapel