Ὀνήσιμος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

english ελληνικά
Print

Φεβρουαρίου 15

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὀνήσιμος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως with an icon greeting ecard.

Online Chapel