Ὁ Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁ Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης with an icon greeting ecard.