Ὠσηὲ Προφήτης

english ελληνικά
Print

Οκτωβρίου 17

Ἀπολυτίκιον Ωσηέ Προφήτου

Second Tone

Τού Προφήτου σου Ὠσηὲ Προφήτης τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ωσηέ Προφήτου

Plagal of the Fourth Tone

Τή θεαυγεί μαρμαρυγή μυσταγωγούμενος, Προφητικής θεηγορίας κατηξίωσαι, Τάς τής χάριτος προλέγων επαγγελίας. Αλλα' ώς θείας Ωσηέ ευκλείας σύσκηνος, πολυτρόπων συμφορών ημάς απάλλαξον, τούς βοωντάς σοι, Χαίροις σκεύος τού Πνεύματος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὠσηὲ Προφήτης with an icon greeting ecard.

Online Chapel