Μεθεόρτια τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 11

Ἀπολυτίκιον Μεθεόρτια τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου

Fourth Tone

Η γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τή οικουμένη, εκ σού γάρ ανέτειλεν ο ήλιος τής δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, καί λύσας τήν κατάραν, έδωκε τήν ευλογίαν, καί καταργήσας τόν θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν τήν αιώνιον.