Μεθεόρτια τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου

english ελληνικά
Print

Σεπτεμβρίου 11

Ἀπολυτίκιον Μεθεόρτια τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου

Fourth Tone

Η γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τή οικουμένη, εκ σού γάρ ανέτειλεν ο ήλιος τής δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, καί λύσας τήν κατάραν, έδωκε τήν ευλογίαν, καί καταργήσας τόν θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν τήν αιώνιον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεθεόρτια τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου with an icon greeting ecard.

Online Chapel