Μεθεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς

english ελληνικά
Print

Φεβρουαρίου 5

Ἀπολυτίκιον Μεθεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς

First Tone

Χαῖρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, χαριζόμενος ἡμῖν καὶ τὴν Ἀνάστασιν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεθεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς with an icon greeting ecard.

Online Chapel