Σίλβεστρος τοῦ Κιεβ

english ελληνικά
Print

Ιανουαρίου 2

Reading

Ὁ Ὅσιος Σιλβέστρος ἀσκήτεψε στὴ Λαύρα τοῦ Κιέβου κατὰ τὸν 12ο αἰῶνα. Διετέλεσε Ἡγούμενος στὴ Μονὴ Βιντουπίσκυ τοῦ Κιέβου καὶ ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ.

 

Blessed Feast Day

Share the feast of Σίλβεστρος τοῦ Κιεβ with an icon greeting ecard.

Online Chapel