Πέτρος τοῦ Μοσκοῦ

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 21

Blessed Feast Day

Share the feast of Πέτρος τοῦ Μοσκοῦ with an icon greeting ecard.