Ὅσιος Θεοδόσιος Τριγλίας

English Ελληνικά Print

Ιανουαρίου 1

Ανάγνωσμα

Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ἦταν ἡγούμενος σὲ μία ἀπὸ τὶς τέσσερις φημισμένες Μονὲς τῆς Τριγλίας, τοῦ Μιδηκίου, τοῦ Βαθέως Ρύακος, τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου. Κοιμήθηκε Ὁσίως μὲ εἰρήνη.