Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής

english ελληνικά
Print

Οκτωβρίου 11

Κοντάκιον Θεοφάνου Ομολογητού

Fourth Tone

Ανεφάνης Όσιε, τή Εκκλησία ώσπερ άλλος ήλιος, ταύτην φωτίζων αστραπαίς, τών σών δογμάτων Θεόφανες, ώς θυηπόλος, Χριστού τού Θεού ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής with an icon greeting ecard.

Online Chapel