Φίλιππος ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 11

Apolytikion of Philip of the 7 Deacons

Third Tone

Απόστολε Άγιε Φίλιππε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Kontakion of Philip of the 7 Deacons

Fourth Tone

Μιμητής γενόμενος, τού Διδασκάλου, δι' αυτόν Απόστολε, ταίς τών Αγίων τών αυτού, χρείαις πιστώς διηκόνησας, όθεν σε πάντες, πιστοί μακαρίζομεν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Φίλιππος ἐκ τῶν 70 with an icon greeting ecard.