Ἀποστόλου Φιλίππου ἑνός τῶν ἑπτά Διακόνων

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Φιλίππου εκ των 7 Διακόνων

Fourth Tone

Μιμητής γενόμενος, τού Διδασκάλου, δι' αυτόν Απόστολε, ταίς τών Αγίων τών αυτού, χρείαις πιστώς διηκόνησας, όθεν σε πάντες, πιστοί μακαρίζομεν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀποστόλου Φιλίππου ἑνός τῶν ἑπτά Διακόνων with an icon greeting ecard.