Εἰκών τῆς μητέρος Θέου

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Εἰκών τῆς μητέρος Θέου with an icon greeting ecard.