Ιερά λείψανα τοῦ Ἀγίου Φιλίππου τῆς Μόσχας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ιερά λείψανα τοῦ Ἀγίου Φιλίππου τῆς Μόσχας with an icon greeting ecard.