Φρουμέντιος, Ἐπί. Ἀβησσυνίας

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 30

Blessed Feast Day

Share the feast of Φρουμέντιος, Ἐπί. Ἀβησσυνίας with an icon greeting ecard.

Online Chapel