Φρουμέντιος, Ἐπί. Ἀβησσυνίας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Φρουμέντιος, Ἐπί. Ἀβησσυνίας with an icon greeting ecard.