Ὅσιος Ἰσχυρίων, Ἐπίσκοπος

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὅσιος Ἰσχυρίων, Ἐπίσκοπος with an icon greeting ecard.