Συμεώνος του μεταφράστου

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Συμεώνος του μεταφράστου with an icon greeting ecard.