Δομνίνα, Δόμνη καί Κυριακή

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Δομνίνα, Δόμνη καί Κυριακή with an icon greeting ecard.