Ἰωάννης της Κροστάνδης

english ελληνικά
Εκτύπωση

Οκτωβρίου 19

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωάννης της Κροστάνδης with an icon greeting ecard.

Online Chapel