14 υπερήλικες τῆς Μονής τῆς Ὀπτίνας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of 14 υπερήλικες τῆς Μονής τῆς Ὀπτίνας with an icon greeting ecard.