Ευδοκίμου νεοφανούς, του Βατοπεδινού

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ευδοκίμου νεοφανούς, του Βατοπεδινού with an icon greeting ecard.