Ρωμανός ὁ Μελωδός

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Ρωμανού Μελωδού

Plagal of the Fourth Tone

Ώσπερ κιθάραν τής σοφίας παναρμόνιον, καί υποφήτην θεοπνεύστων αναβάσεων, ευφημούμεν Ρωμανέ σε ασμάτων ύμνοις. Αλλ' ως φόρμιγξ δωρέων τών υπέρ έννοιαν, πρός εγρήγορσιν ημάς θείαν διέγειρον, τούς βοώντάς σοι, χαίροις Πάτερ Θεόληπτε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ρωμανός ὁ Μελωδός with an icon greeting ecard.