Μαρκιανός ὁ Μαρτυς τοῦ Ἰκονίου

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μαρκιανός ὁ Μαρτυς τοῦ Ἰκονίου with an icon greeting ecard.