Εὐφροσύνη Ἀλεξανδρείας

english ελληνικά
Print

Σεπτεμβρίου 25

Κοντάκιον Ευφροσύνης Οσίας

Second Tone

Τής άνω ζωής, τυχείν επιποθήσασα, τήν κάτω τρυφήν, σπουδαίως καταλέλοιπας, καί σαυτήν ανέμιξας, αναμέσον ανδρών παναοίδιμε, διά Χριστόν γάρ τόν νυμφίον σου, μνηστήρος προσκαίρου κατεφρόνησας.

Blessed Feast Day

Share the feast of Εὐφροσύνη Ἀλεξανδρείας with an icon greeting ecard.

Online Chapel