Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου

english ελληνικά
Print

Ιουνίου 19

Ἀπολυτίκιον Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου

Fourth Tone

Ο ένσαρκος άγγελος, τών Μαναστών κορωνίς, ο άσαρκος άνθρωπος, τών ουρανών οικιστής, ο θείος Παϊσιος, χαίρει τή αυτού μνήμη, σύν ημίν εορτάζων, νέμει τίς κοπιώσι, δι' αύτον θείαν χάριν, διό εν προθυμία πολλή, τούτον τιμήσωμεν.

Κοντάκιον Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου

Plagal of the Fourth Tone

Ὤς τής ερήμου πολιούχον καί κοσμήτορα, καί τών Οσίων εγκαλλώπισμα καί σέμνωμα, μακαρίζομέν σε πάντες Θεού θεράπον, σύ γάρ ώφθης εκ παιδός όλος θεόληπτος, καί προσφόρως τή σή κλήσει πεπολίτευσαι, Διό κράζομεν, χαίροις Πάτερ Παΐσιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου with an icon greeting ecard.

Online Chapel