Ἰουλιανὸς, Μάρτυς

english ελληνικά
Εκτύπωση

Μαίου 18

Ανάγνωσμα

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἰουλιανὸς τελειώθηκε, ἐνῷ βασανίσθηκε καὶ σύρθηκε μέσα στὰ ἀγκάθια.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰουλιανὸς, Μάρτυς with an icon greeting ecard.

Online Chapel