Μαρτύρων Ανθούσης

english ελληνικά
Print

Φεβρουαρίου 22

Reading

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀνθοῦσα ἢ Ἄνθουσα μετὰ τῶν δώδεκα οἰκετῶν αὐτῆς, ἐτελειώθησαν διὰ ξίφους. Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τῆς Ἁγίας.

 

Blessed Feast Day

Share the feast of Μαρτύρων Ανθούσης with an icon greeting ecard.

Online Chapel