Νικηφόρος καὶ Στέφανος Μάρτυρες

english ελληνικά
Εκτύπωση

Φεβρουαρίου 8

Ανάγνωσμα

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Νικηφόρος καὶ Στέφανος μαρτύρησαν, ἀφοῦ τοὺς καταξέσκισαν τὶς σάρκες.

Blessed Feast Day

Share the feast of Νικηφόρος καὶ Στέφανος Μάρτυρες with an icon greeting ecard.

Online Chapel