Τιμόθεος ὁ Ὁμολογητής

english ελληνικά
Print

Φεβρουαρίου 1

Reading

Ὁ Ὅσιος Τιμόθεος ἦταν ὁμολογητὴς τῆς πίστεώς μας καὶ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.

Blessed Feast Day

Share the feast of Τιμόθεος ὁ Ὁμολογητής with an icon greeting ecard.

Online Chapel