Ζαχαρίας καὶ Ἐλισάβετ, γονέις τοῦ Προδρόμου

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 5

Ἀπολυτίκιον Ζαχαρίου και Ελισάβετ, γονέων του Προδρόμου

Fourth Tone

Ιερωσύνης στολισμόν, περιβαλλόμενος σοφέ, κατά τόν νόμον τού Θεού, ολοκαυτώματα δεκτά, ιεροπρεπώς προσενήνοχας Ζαχαρία, καί γέγονας φωστήρ, καί θεατής μυστικών, τά σύμβολα εν σοί, τά τής χάριτος, φέρων εκδήλως πάνσοφε, καί ξίφει αναιρεθείς εν τώ ναώ τού Θεού, Χριστού Προφήτα, σύν τώ Προδρόμω, πρέσβευε σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ζαχαρίου και Ελισάβετ, γονέων του Προδρόμου

Third Tone

Ο Προφήτης σήμερον, καί ιερεύς τού Υψίστου, Ζαχαρίας προύθηκεν, ο τού Προδρόμου γενέτης, τράπεζαν τής αυτού μνήμης Πιστούς εκτρέφων, πόμα τε δικαιοσύνης τούτοις κεράσας, Διό τούτον ευφημούμεν, ως θείον μύστην Θεού τής χάριτος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ζαχαρίας καὶ Ἐλισάβετ, γονέις τοῦ Προδρόμου with an icon greeting ecard.