Λεωνίδας Ἱερομάρτυς

English Ελληνικά Print

Απριλίου 15

Ανάγνωσμα

Στοὺς Συναξαριστὲς ἀναφέρεται ὅτι ὁ Ἅγιος Λεωνίδης, Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸ ἔτος 250 μ.Χ. Σὲ κάποιους ἀπὸ τοὺς Κώδικες ἀναφέρεται ὡς Μάρτυς, γεγονὸς ὅμως ποὺ δὲν ἀποδεικνύεται.

Blessed Feast Day

Share the feast of Λεωνίδας Ἱερομάρτυς with an icon greeting ecard.