Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καί Δαμιανός

english ελληνικά
Εκτύπωση

Ιουλίου 1

Ἀπολυτίκιον Των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού

Plagal of the Fourth Tone

Άγιοι Ανάργυροι καί θαυματουργοί, επισκέψασθε τάς ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

Κοντάκιον Των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού

Second Tone

Οι τήν χάριν λαβόντες τών ιαμάτων, εφαπλούτε τήν ρώσιν τοίς εν ανάγκαις, lατροί θαυματουργοί ένδοξοι, Αλλά τή ημών επισκέψει, καί τών πολεμίων τά θράση καταβάλλετε, τόν κόσμον ιώμενοι εν τοίς θαύμασι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καί Δαμιανός with an icon greeting ecard.

Online Chapel