Προεόρτια Μεταμορφώσεως

english ελληνικά
Print

Αυγούστου 5

Ἀπολυτίκιον Προεόρτια Μεταμορφώσεως

Fourth Tone

Χριστού τήν Μεταμόρφωσιν προϋπαντήσωμεν, φαιδρώς πανηγυρίζοντες τά προεόρτια, πιστοί καί βοήσωμεν, Ήγγικεν η ημέρα τής ενθέου ευφροσύνης, άνεισιν εις τό όρος τό Θαβώρ ο Δεσπότης, τής θεότητος αυτού απαστράψαι τήν ωραιότητα.

Κοντάκιον Προεόρτια Μεταμορφώσεως

Fourth Tone

Εν τή θεία σήμερον Μεταμορφώσει, η βροτεία άπασα, φύσις προλάμπει θεϊκώς, εν ευφροσύνη κραυγάζουσα, Μεταμορφούται Χριστός, σώζων άπαντας.

Blessed Feast Day

Share the feast of Προεόρτια Μεταμορφώσεως with an icon greeting ecard.

Online Chapel